Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Νέος «Καλλικράτης» στην υπηρεσία της κερδοφορίας του κεφαλαίου
Το στίγμα της αναθεώρησης του «Καλλικράτη» που ετοιμάζει η κυβέρνηση έδωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κ. Πουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, στην Πάτρα. Κεντρικός στόχος των αλλαγών που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα καθιστά τους δήμους και τις περιφέρειες πιο αποτελεσματικούς στην προώθηση της κυρίαρχης πολιτικής για ενίσχυση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Κ. Πουλάκης εξήγησε ότι δήμοι και περιφέρειες πρέπει να παίξουν «ενεργό ρόλο και στη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής», δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι καλούνται να υιοθετήσουν «καινοτόμα θεσμικά, χρηματοδοτικά και επιστημονικά εργαλεία» ή να αξιοποιήσουν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, συμβάλλοντας στην προσέλκυση επενδύσεων, βοηθώντας στην «ανάπτυξη». Το ρόλο αυτό έχουν δεχτεί οι δήμαρχοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία και οι περιφερειάρχες, που έχουν «ξεχάσει» την αγωνία και την ανέχεια στην οποία έχουν περιέλθει τα λαϊκά στρώματα, στερούμενα βασικών υπηρεσιών και δικαιωμάτων, και έχουν ταχθεί στη λογική πώς θα γίνουν οι δήμοι πιο λειτουργικοί στην προώθηση μιας βαθιά αντιλαϊκής πολιτικής.
ΡΙΖΟΣΠΣΤΗΣ 16-11-2016