Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2021

 

ΛΑ΄ΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

8-2-2021

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

   Στις 10-2-2021 συζητιέται με τηλεδιάσκεψη η πρόταση προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021. Επειδή για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να συμμετέχω στην τηλεδιάσκεψη θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις επί του προϋπολογισμού.

    Ο Δήμος μας είναι ορεινός χωρίς κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα εξασφάλιζαν την παραμονή και εργασία σε νέους κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι νέοι ζουν με τους ηλικιωμένους συνταξιούχους γονείς.

   Το τελευταίο διάστημα με την επιβολή υποχρεωτικής καραντίνας  λόγω Κορωνοϊού επιδεινώθηκε η κατάσταση για όλους και σωρεύτηκαν επί πλέον προβλήματα και δυσκολίες στους δημότες.

Παίρνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω θα καταθέσουμε ορισμένες προτάσεις ελάφρυνσης και αλληλεγγύης στους κατοίκους του δήμου.

1)      Οριζόντια μείωση Δημοτικών τελών σε όλους τους Δημότες κατά 20%.

2)      Απαλλαγή από Δημοτικά τέλη στις οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ .

3)      Απαλλαγή για επιχειρήσεις, καφενεία , εστίαση ξενοδοχεία κλπ που αναγκάστηκαν να είναι κλειστές λόγω απαγόρευσηςλειτουργίας για όσο διάστημα ήταν  κλειστές.

4)      Δεν θα εισπράξει τα ενοίκια ο Δήμος από όσους νοικιάζουν Δημοτικά κτίρια για επαγγελματικές χρήσεις και πληγήκαν από την πανδημία.

5)      Για τα νέα ζευγάρια που παντρεύτηκαν από 1-12020 και μετά και αποφάσισαν να μείνουν στα χωριά του Δήμου μας απαλλαγή από Δημοτικά τέλη για μια πενταετία. Για όσο διάστημα θα μένουν στο Δήμο.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΒΟΥΛΟΣ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφ.: Αγγελική Μάλλιου

Τηλ: 26853 60224 – Fax: 26850.22223 – Ε-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι Άρτας

Τ.Κ. 47045

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

της «δια περιφοράς», συνεδρίασης

στις 03.11.2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ.

Ονοματεπώνυμο Δημοτικού Συμβούλου: ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020                 

ΝΑΙ

 

 

2.

Περί έγκρισης Απολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2019

ΝΑΙ

 

 

3.

Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων»)

ΝΑΙ

 

 

4.

Περί αποδοχής ένταξης της πράξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

ΝΑΙ

 

 

5.

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

ΝΑΙ

 

 

6.

Περί αιτήματος κατοίκων οικισμού Σγάρας  για απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων

 

 

 

7.

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση βατότητας από οικισμό Αγίου Μηνά προς οικισμό Ζάλης Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

ΝΑΙ

 

 

8.

Περί συγκρότησης Επιτροπών  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

ΝΑΙ

 

 

9.

Περί έγκρισης μελέτης 48/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

ΝΑΙ

 

 

10.

Περί έγκρισης μελέτης 49/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»   

ΝΑΙ

 

 

11.

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

 

 

ΝΑΙ

 

 

12.

Περί έγκρισης μελέτης 50/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Κάτω Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

ΝΑΙ

 

 

13.

«Περί χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος, στην εταιρεία εμφιάλωσης νερού “NΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

14.

Περί εκταμίευσης πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

ΝΑΙ

 

 

15.

Περί αποδοχής ένταξης του έργου: "Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων" στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.  

ΝΑΙ

 

 

16.

Περί έγκρισης μελέτης 21/2020 με τίτλο: "Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων"

ΝΑΙ

 

 

 

 

17.

“Μείωση Ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού covid-19”

ΝΑΙ

 

 

18.

Περί έγκρισης μελέτης 51/2020 με τίτλο: «Βελτίωση υδρομάστευσης στην θέση “Κεφαλόβρυσο”  Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

ΝΑΙ

 

 

19.

Περί αντικατάστασης μέλους Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

ΝΑΙ

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ