Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Αποκατάσταση του κατώτερου μισθού και των Συλλογικών Συμβάσεων
Κατατέθηκε χτες στη Βουλή και προβλέπει επίσης την επαναφορά των δώρων σε μισθωτούς - συνταξιούχους και την κατάργηση αντεργατικών διατάξεων. Τρεις φορές στο παρελθόν οι κυβερνήσεις απέρριψαν τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ

Πρόταση νόμου, με τον τίτλο «Επαναφορά κατώτερου μισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού. Ρυθμίσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων», κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Θυμίζουμε ότι το ΚΚΕ κατέθεσε την ίδια πρόταση νόμου άλλες δύο φορές στη Βουλή, στις 2 Οκτώβρη 2014 και στις 23 Απρίλη 2015. Και τις δύο φορές, απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, ενώ δεν μπήκε καν σε συζήτηση στην Ολομέλεια, με την επίκληση των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος. Τα μέτρα, που προτείνει το ΚΚΕ με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, είχαν συμπεριληφθεί και σε άλλη αντίστοιχη που είχε καταθέσει στις 30 Οκτώβρη 2012, για την κατάργηση των Μνημονίων, του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και των εφαρμοστικών τους νόμων.Ακολουθεί η Αιτιολογική Εκθεση επί της Αρχής (οι υπότιτλοι δικοί μας) και τα άρθρα της Πρότασης Νόμου.
***
Η Αιτιολογική Εκθεση επί της αρχής
Οι νόμοι των τελευταίων ετών συνεχίζουν να επιδεινώνουν συνεχώς τους μισθούς και το λαϊκό εισόδημα, τη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, αποτυπώνουν και με αριθμούς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, την κατάσταση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Φλεβάρη το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι χαμηλόμισθοι αποτελούν περίπου το 60% των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με «καθαρό» μισθό κάτω των 1.000 ευρώ έφτασαν στο 63,17% (1.023.093 άτομα) από 61,56% (942.683 άτομα) που ήταν στο σύνολο των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα το προηγούμενο έτος.


Ταυτόχρονα, παρατηρείται και μια μετακίνηση προς τα κάτω σε ό,τι αφορά την κατάταξη των εργαζομένων στα διάφορα κλιμάκια μεταξύ των 500 και 1.000 ευρώ π.χ. παρουσιάζεται αύξηση κατά 18.153 άτομα και σε ποσοστό 13,24% (στα 155.266 από 137.113 άτομα) στους εργαζόμενους με μισθό από 501 έως 600 ευρώ. Αντίστοιχα κατά 14.511 άτομα και ποσοστό 10,56% (151.887 από 137.376) βρίσκονται εργαζόμενοι με μισθό 601 έως 700 ευρώ.Οι συνεχείς ανατροπές στην αγορά εργασίας, που συντελούνται σταθερά και με κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, εξηγούν την οξυμένη κατάσταση που παρουσιάζεται όχι μόνο στους μισθούς αλλά και στις εργασιακές σχέσεις.
Ανάμεσα στο 2014 και το 2015 αυξήθηκαν κατά 8,92% οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, αυξήθηκαν κατά 29.792 άτομα (+8,92%) οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία, φτάνοντας τους 363.710 (ποσοστό 22,45% στο σύνολο) από 333.918 (ποσοστό 21,81%).
Σε κάθε περίπτωση, περισσότερες από τις μισές προσλήψεις που γίνονται σήμερα, αφορούν τέτοιες ελαστικές μορφές απασχόλησης και βέβαια έχουν αντανάκλαση και στους μισθούς. Περίπου 30% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υποαπασχολείται, ενώ το 20% εργάζεται λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.
Επίσης, από τα συνολικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί προκύπτει ότι μετά το 2012, μέσω των 1.400 επιχειρησιακών Συμβάσεων που υπογράφτηκαν, οι μισθοί μειώθηκαν από 10% έως και 40%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι μειώσεις μισθών στις περιπτώσεις που οι Συλλογικές Συμβάσεις υπογράφτηκαν από τις Ενώσεις Προσώπων, δηλαδή από τα 3/5 του συνόλου των εργαζομένων κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Στο 80% αυτών των Συμβάσεων οι μισθοί μειώθηκαν στα 586 ευρώ μεικτά.
Η ανεργία βρίσκεται παγιωμένη σε υψηλά επίπεδα και αποδεικνύεται στην πράξη, με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται ανά μήνα, πως τα προγράμματα απασχόλησης δεν την αντιμετωπίζουν, δεν δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας, αλλά μοιράζουν σε περισσότερους ανέργους τη φτώχεια και τις 5μηνες θέσεις εργασίας.
Σαρώνουν εργαζόμενους και ανέργους
Η νομοθετική ρύθμιση μείωσης του κατώτατου μισθού, οι επιχειρησιακές Συμβάσεις, οι ατομικές Συμβάσεις και οι Συμβάσεις που υπογράφτηκαν από Ενώσεις Προσώπων, το χτύπημα των κλαδικών Συμβάσεων, η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και τα κακοπληρωμένα προγράμματα, η άγρια φορολογία, λειτουργούν σαρωτικά στην επιδείνωση της ζωής της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, λεηλατούν με κάθε τρόπο τους μισθούς και το εργατικό εισόδημα.
Με τους νόμους του 2010 και τους άλλους που ακολούθησαν δόθηκε η δυνατότητα, με επιχειρησιακές ΣΣΕ και Ενώσεις Προσώπων, να ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις και να επιβάλλεται η μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, κ.ά., παρακάμπτοντας αυτά που προβλέπει η κλαδική ΣΣΕ, αλλά και τα όρια που προβλέπουν οι νόμοι για τις εργασιακές σχέσεις, ισχυροποιώντας τη δυνατότητα της εργοδοσίας να απασχολεί όσο θέλει, όποτε θέλει τους εργαζόμενους με μειωμένες αμοιβές.
Δόθηκε η δυνατότητα οι επιχειρησιακές ΣΣΕ να αποκλίνουν από τις κλαδικές ΣΣΕ προς τα κάτω μέχρι το επίπεδο της ΕΓΣΣΕ. Περιορίστηκε η δυνατότητα του ΟΜΕΔ να επικυρώνει αυξήσεις στους μισθούς, αφού πρέπει να παίρνεται υπόψη η «προστασία της ανταγωνιστικότητας» των επιχειρήσεων. Διευκολύνθηκε η δημιουργία των Ενώσεων Προσώπων που στην ολότητά τους λειτουργούν σαν όργανα της εργοδοσίας εντός των επιχειρήσεων, ώστε να διαλύουν εργασιακές σχέσεις και να μειώνουν τους μισθούς.
Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στους επιχειρηματίες που δεν είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων να μην εφαρμόζουν την εκάστοτε κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψε η εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιούνται. Πρόσφατο παράδειγμα η απαράδεκτη στάση των ξενοδόχων στη Σάμο και στο Ηράκλειο, που αποφάσισαν να διαλύσουν την Ενωση Ξενοδόχων, προκειμένου να αποφύγουν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης, με στόχο να μειώσουν ακόμα παραπέρα τους μισθούς μέχρι το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στα 586 ευρώ.
Μειώθηκε η προσαύξηση της αμοιβής της υπερεργασίας για κάθε ώρα από 25% σε 20%. Μειώθηκε η προσαύξηση υπερωριακής αμοιβής για τις πρώτες 120 ώρες από 50% σε 40% και για τις υπόλοιπες 120 και πάνω από 75% σε 60%. Καταργήθηκαν η προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 7,5% για τους μερικά εργαζόμενους που εργάζονται λιγότερες από 4 ώρες τη μέρα και η προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 10% για όσους εργάζονται πάνω από 4 ώρες.
Επεκτάθηκε η δοκιμαστική περίοδος των εργαζομένων από δύο μήνες σε δώδεκα, που σημαίνει ότι, αν συμπληρωθούν δώδεκα μήνες εργασίας ενός νέου προσλαμβανόμενου, ο εργοδότης, επικαλούμενος τη δοκιμαστική περίοδο, μπορεί να προβεί σε απόλυσή του χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση απόλυσης.
Δόθηκε νέο ισχυρό χτύπημα στις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν προβλέπουν ότι μετά τους τρεις μήνες από τη λήξη τους, εφόσον δεν υπογραφεί νέα κλαδική ΣΣΕ, θα διατηρείται τυπικά ο βασικός κλαδικός μισθός, οι μισθολογικές ωριμάνσεις, το επίδομα τέκνου, σπουδών και το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, εφόσον αυτά περιλαμβάνονταν στην παλιά Συλλογική Σύμβαση. Ολα τα υπόλοιπα επιδόματα που υπήρχαν πριν τη λήξη της Σύμβασης, πέραν των προαναφερόμενων, εφόσον δεν υπάρξει νέα ΣΣΕ, παύουν να ισχύουν εφόσον το απαιτήσει ο εργοδότης. Επίσης, μετά τους 3 μήνες εφόσον δεν υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση οι εργοδότες μπορούν να προσλαμβάνουν με το μισθό της ΕΓΣΣΕ.
Δόθηκε η δυνατότητα στη μεγαλοεργοδοσία να παγώσει πάσης φύσεως αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίες είναι απόρροια νόμων, ΣΣΕ, κανονιστικών πράξεων, διαιτητικών αποφάσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα επιδόματα τριετίας, πολυετίας, χρόνου εργασίας, κ.ά., μέχρι η ανεργία να κατέβει κάτω από το όριο του 10%.
Τα βασικότερα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ όπως π.χ. το επίδομα ανεργίας, μειώθηκαν κατά 22%, εξαιτίας της σύνδεσής τους με το κατώτερο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα, άλλα επιδόματα που ενίσχυαν το λαϊκό εισόδημα όπως π.χ. το οικογενειακό επίδομα που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ καταργήθηκε ολοσχερώς.
Με βάση τα «Στοιχειά απασχόλησης: Ιούνιος 2015» του ΙΚΑ συγκριτικά με ένα χρόνο πριν Ιούνιος 2014, στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,85% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,99%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,70%. Ο μέσος μισθός με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 409,44 ευρώ και το μέσο ημερομίσθιο σε 23,86 ευρώ.
Κριτήριο τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα
Το ΚΚΕ κρίνει τα μέτρα και τους σχετικούς νόμους με κριτήριο τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα. Με αυτό το κριτήριο τονίζει ότι υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των άλλων τμημάτων της πλουτοκρατίας, είναι εργαλείο για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, την κατάργηση βασικών εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων και έχουν οδηγήσει στην πτώχευση του λαού.
Τα μέτρα που ήρθαν δεν είναι προσωρινά. Εντάσσονται σε στρατηγική πολιτική επιλογή που στόχο έχει τη βαθμιαία μείωση του μέσου μισθού, σε συνθήκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Η μείωση του κατώτερου μισθού έσπρωξε προς τα κάτω, μια σειρά κλαδικούς μισθούς. Το αντεργατικό οικοδόμημα του 1ου και 2ου μνημονίου παρά τα συνθήματα της νέας κυβέρνησης παρέμεινε ακέραιο, όπως αντίστοιχα άθικτη παρέμεινε και η αντεργατική ΠΥΣ του 2012.
Η σταθερή επιδίωξη του κεφαλαίου και της ΕΕ είναι να συνεχιστεί η επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Να κυριαρχήσουν παντού και να μονιμοποιηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η μισοανεργία, ο μισθός και οι συντάξεις να φτάσουν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.
Η άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων στην προ κρίσης κατάσταση και η κάλυψη των απωλειών αποτελούν επείγον μέτρο ανακούφισης της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αυτό σημαίνει επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα 751 ευρώ ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις και νέες αυξήσεις.
Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος που να αμείβεται με λιγότερα από 751 ευρώ. Δηλαδή, να μπει φραγμός στην πανσπερμία των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, στη μερική απασχόληση, στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στα κακοπληρωμένα προγράμματα απασχόλησης, που κατεβάζουν τους μισθούς σε άθλια επίπεδα, στα 200 και 300 ευρώ.
Παράλληλα, πρέπει να καταργηθούν οι νόμοι που προκάλεσαν μεγάλες μειώσεις στις κλαδικές Συμβάσεις. Οι κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις που καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, να επανέλθουν στα κατώτερα επίπεδα του 2009. Με αυτό το όριο ως βάση, να καταργηθούν οι νομοθετικές δεσμεύσεις και να υπάρξουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Συμβολή στον αγώνα του λαού
Η πρόταση νόμου που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή και η προσπάθεια που θα καταβάλει να γίνει κτήμα του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι μια συμβολή στην πάλη για τα λαϊκά συμφέροντα.
Ταυτόχρονα με την ανάγκη κατάργησης νόμων και διατάξεων που προκάλεσαν ισχυρά πλήγματα στους μισθούς και το λαϊκό εισόδημα, το ΚΚΕ υποστηρίζει πλαίσιο με σημαντικούς στόχους πάλης:
 • Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Κλαδικών Συμβάσεων με το πλαίσιο του ταξικού κινήματος με επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους χωρίς διακρίσεις με βάση την ηλικία, ως έναρξη για συζήτηση και διαπραγμάτευση για αυξήσεις.
 • Κατώτερο μεροκάματο στα 33,57 ευρώ.
 • Αμεση υπογραφή και επαναφορά όλων των κλαδικών Συμβάσεων στα επίπεδα του 2009.
 • Να καταργηθεί ο άθλιος διαχωρισμός των εργαζομένων με βάση την ηλικία.
 • Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 • Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
 • Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε για υπογραφή επιχειρησιακών Συμβάσεων με μισθούς χαμηλότερους από τις κλαδικές Συμβάσεις.
 • Κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.
 • Κατάργηση των νόμων που αφορούν στον ΟΜΕΔ και στις Ενώσεις Προσώπων.
 • Επαναφορά των οικογενειακών, των κλαδικών και άλλων επιδομάτων που καταργήθηκαν.
 • Κατάργηση των Προεδρικών Διαταγμάτων που ισοπέδωσαν τις αποζημιώσεις.
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατοχύρωση του 35ωρου, 7ωρου, 5ήμερου και διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας.
 • Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και κάθε μορφής ανασφάλιστης εργασίας.
 • Να παρθεί πίσω η απαράδεκτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αναγκάζει οργανισμούς και φορείς, να τοποθετήσουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην ΤτΕ.
 • Πρακτική άσκηση των σπουδαστών με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
 • Εξι ώρες δουλειάς για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, για σπουδαστές και φοιτητές που αναγκάζονται να δουλεύουν.
 • ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10-3-2016